Eshop:

Podmínky pro všechny soutěže na FB stránce Hana-kytice: - HANA-KYTICE.cz - HANA-KYTICE.cz - Květinové dekorace, svatební kytice, jarní, letní dekorace

CZ EN

Podmínky pro všechny soutěže na FB stránce Hana-kytice:

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu: pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s FB a FB za ni nijak neručí.

3. Věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže musí být 18 let.

4. Ukončení soutěže a losování výherce je vždy uvedeno v samotném příspěvku k soutěži.

5. Pořadatelem soutěže je Mgr. Hana  Štěrbová se sídlem Sv. Jan 202/5, 252 62 Únětice IČO 62594427. Kontaktní údaje :  sterbova.hanka@seznam.cz, +420 777 848 363

6. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do tří dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

7. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

platnost od 11.9.2023